Follow by Email

Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 30 - Hết

Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 30 - Hết

Leave A Comment ,
Bây giờ nhà cũng đã dọn vào,vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm,nàng đợi Nhậm Dĩnh ngủ say,viết xuống tờ giấy nói đi mua ít đồ,liền ...
More »
Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 29

Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 29

Leave A Comment ,
Nàng thật sự cảm động,không biết nói gì ngoài câu cám ơn, Điền Cảnh Lâm lấy tay xoa đầu nàng,dẫn nàng đi đến bên bàn,thấp cây nến lên,khô...
More »
Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 28

Truyện bách hợp: Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi – Chương 28

Leave A Comment ,
Thời gian cứ như vậy trôi qua rất yên bình,vết thương của Điền Cảnh Lâm cũng đã khá hơn nhiều,nàng cùng Nhậm Dĩnh đi dạo trên bãi cát, Điền...
More »
Powered by Blogger.